Monthly Archives: May 2011

Otuđena kultura

Prijavila sam se na konkurs Minisarstva kulture vlade CG koji je bio objavljen u Pobjedi 14.2.2011. na radno mjesto savjetnika. „Zakonska procedura“ je trajala do 4. maja(30 godina od Titove smrti) kad dobih pismeno obavještenje da sam ispunila uslove konkursa,…