Monthly Archives: May 2013

JOVANA ZOVE CECU

Lica: Jovana, domaćica (45 godina. Glumica treba da bude odlična plesačica) Ceca, advokatica (45 godina) Aleksandar, sin Jovanin (14 godina, nijema uloga) Ana (16 godina, nijema uloga)     Ceca je u svojoj kancelariji. Zvoni joj telefon. JOVANA(telefonira) Helou.Ovđe Jovana…

ŠTETA ZA NAROD

Govorim u ime obespravljenih, kreativnih i obrazovanih ljudi jer znam da ima ko da me čuje. Konkurisala sam, godinama,  u nekoliko škola- na radna mjesta direktora. Programi razvoja koje sam dostavljala zloupotrjebljavani su, na banalan način. Kunkursi su poništavani, birani…