Monthly Archives: February 2019

Dragi, izgubljeni predsjedniče,

Dragi, izgubljeni predsjedniče, jeste li ikad pomislili koliko je ljudi nesrećno zbog  vaše naopake politike? Znam da nećete razumjeti pitanje pa nastavljam. Izgubili ste kontakt sa stvarnim životom jer ste predugo u vlasti i na vlasti a vaši idolopoklonici se…

SPONTANO OKUPLJANJE

Vratih se sa spontanog skupa nezadovoljnih građana i malograđana. Odmah, na licu mjesta sam shvatila da tom spontanom okupljanju treba dati smisao. To je posao samozvanog tzv.organizavcionog odbora kojemu nije palo na pamet da nabavi ozvučenje, da se barem mogu…